saldo

1.
bilans
wynik finansowy (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... ale również do realizacji przelewów na wcześniej określone konta, sprawdzania sald, opłacania rachunków, zmian PIN-u, a także do informowania o...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia saldo zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.