sala tortur

1.
katownia
mordownia

Przykład użycia:

1. ... woskowymi figurami, obrazującą życie i zwyczaje Węgrów w Średniowieczu. Zwłaszcza sala tortur daje pojęcie o bogatej wyobraźni naszych bratanków w owych czasach...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sala tortur zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.