sala jadalna

1.
refektarz
jadalnia (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... zachwycający buduar z uroczymi meblami z końca XVIII w., kilka sal jadalnych, sala teatralna, orkiestra, dwa pola golfowe, ogromne stajnie, wspaniałe pojazdy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sala jadalna zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.