sala

1.
audytorium
aula
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)
2.
hall
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)
3.
klasa
pracownia

Przykład użycia:

1. ... biopsji stereotaktycznej. Nie brak także ruchomych aparatów rentgenowskich przeznaczonych do sal pooperacyjnych oraz przewoźnych aparatów śródoperacyjnych z ramieniem C i torem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sala zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.