saksy

1.
emigracja sezonowa
saksy (pot.)
emigracja (pojęcie nadrzędne)
wychodźstwo (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Nie! - krzyknęła Jana.- W porządku. Nie wie. A ojciec?- Na saksach. Z firmą.- Jak długo chcesz to ciągnąć, Jana? Do końca...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia saksy zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.