sakralny

1.
święty
2.
kultowy
związany z kultem

Przykład użycia:

1. ... pogrupowane tematycznie. Jest pokazane dawne Zakopane, jego zabudowa, mała architektura sakralna, ponadto schroniska i koleby tatrzańskie. Dużą część wystawy zajmują reprodukcje...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sakralny zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.