sadownik

1.
ogrodnik

Przykład użycia:

1. ... tego co wiem, ci do końca, są to wielcy o, sadownicy jacyś, to wiesz, to tam handlowali, natomiast ci drobni, tacy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sadownik zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.