sadownictwo

1.
sadownictwo
hortologia (pojęcie nadrzędne)
ogrodnictwo (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... w której autor prezentuje wyniki przeprowadzonych badań w zakresie rozwoju sadownictwa i produkcji owoców w Polsce. - Przemiany w strukturze produkcji globalnej...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sadownictwo zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.