sadło

1.
sadło
2.
sadło (przestarz.)
słonina
sperka (przestarz.)
spyrka (przestarz.)
szperka (przestarz.)
szpyrka (przestarz.)
tłuszcz odzwierzęcy (pojęcie nadrzędne)
tłuszcz zwierzęcy (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... truchcik sarnich kopyt.Z rybackich ognisk bucha dym,skwierczy na sadle płotka żółta -to w wierszach Jana tak. I w nim...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sadło zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.