sacrum

1.
relikwia
sacrum (książk.)
świętość

Przykład użycia:

1. ... łonie samego Watykanu. Najstarszy z trybunałów papieskich, Święta Penitencjaria Apostolska (Sacra Penitenzieria Apostolica), załatwia sprawy jedynie w zakresie wewnętrznym, sakramentalnym i...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia sacrum zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.