rzesza

1.
chmara
ciżba
czereda
ćma (przestarz.)
gawiedź (przestarz.)
hurma
pospólstwo (obraźl.)
rój
tłum
zbiegowisko
banda (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
dzicz (pot.) (pojęcie podrzędne)
hałastra (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
hołota (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
horda (pojęcie podrzędne)
motłoch (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałałajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałatajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tłuszcza (pojęcie podrzędne)
wataha (pojęcie podrzędne)
zgraja (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... STYL ŻYCIACzołowi przedstawiciele reżimu zabiegali o popularność wśród szerokich rzesz społeczeństwa niemieckiego. W tym celu organizowano różnorodne akcje, mające na...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia rzesza zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 21 wyrazów bliskoznacznych.