rzemiosło

1.
artyzm
biegłość
kunszt
sztuka
umiejętność
wprawa
zdolność
zręczność
2.
fach (pot.)
praca
profesja
robota (pot.)
rzemiosło (przestarz.)
zajęcie
zawód
chałtura (pot.) (pojęcie podrzędne)
fucha (pot.) (pojęcie podrzędne)
specjalność (pojęcie podrzędne)
zawód wyuczony (pojęcie podrzędne)
dziennikarstwo (pojęcie podrzędne)
żurnalistyka (pojęcie podrzędne)
ciężka praca (pojęcie podrzędne)
harówa (pot.) (pojęcie podrzędne)
harówka (pot.) (pojęcie podrzędne)
3.
rzemiosło
rękodzielnictwo (pojęcie podrzędne)
rękodzieło (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... archeolodzy odnaleźli w wykopaliskach z XVII w. (Drohiczyn). Do najdawniejszych rzemiosł należy też tkactwo. Konstrukcja warsztatu nie uległa w istocie zmianie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia rzemiosło zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 27 wyrazów bliskoznacznych.