rozumować

1.
mieć na myśli
mniemać
myśleć
rozmyślać
sądzić
uważać
klasyfikować (pojęcie podrzędne)
segregować (pojęcie podrzędne)
szufladkować (pot.) (pojęcie podrzędne)
głowić się (pojęcie podrzędne)
kombinować (pot.) (pojęcie podrzędne)
łamać sobie głowę (pojęcie podrzędne)
namyślać się nad czymś (pojęcie podrzędne)
zastanawiać się (pojęcie podrzędne)
buntować się (pojęcie podrzędne)
frondować (książk.) (pojęcie podrzędne)
kontestować (pojęcie podrzędne)
oponować (pojęcie podrzędne)
protestować (pojęcie podrzędne)
przeciwstawiać się (pojęcie podrzędne)
sprzeciwiać się (pojęcie podrzędne)
błądzić (pojęcie podrzędne)
być w błędzie (pojęcie podrzędne)
mylić się (pojęcie podrzędne)
robić błędy (pojęcie podrzędne)
dumać (pojęcie podrzędne)
kontemplować (pojęcie podrzędne)
medytować (pojęcie podrzędne)
rozmyślać (pojęcie podrzędne)
rozważać (pojęcie podrzędne)
uzasadniać (pojęcie podrzędne)
wnioskować (pojęcie podrzędne)
imaginować sobie (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
wyobrażać sobie (pojęcie podrzędne)
czuć (pojęcie podrzędne)
dociekać (pojęcie podrzędne)
domyślać się (pojęcie podrzędne)
gdybać (pojęcie podrzędne)
głowić się (pojęcie podrzędne)
przeczuwać (pojęcie podrzędne)
przewidywać (pojęcie podrzędne)
przypuszczać (pojęcie podrzędne)
snuć domysły (pojęcie podrzędne)
spekulować (pojęcie podrzędne)
strzelać (pot.) (pojęcie podrzędne)
zachodzić w głowę (pojęcie podrzędne)
zgadywać (pojęcie podrzędne)
badać (pojęcie podrzędne)
deliberować (pojęcie podrzędne)
dywagować (pojęcie podrzędne)
przemyśliwać (książk.) (pojęcie podrzędne)
roztrząsać (pojęcie podrzędne)
rozważać (pojęcie podrzędne)
2.
uzasadniać
wnioskować
dedukować (pojęcie podrzędne)
dokonywać dedukcji (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... z tobą spierał. Ale wobec tego pozwól, że postaram się rozumować tymi samymi kategoriami, a to z kolei wymaga pewnych zwierzeń...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia rozumować zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 57 wyrazów bliskoznacznych.