rozmyślać

1.
dumać
kontemplować
medytować
rozważać
2.
kalkulować
przeliczać
rozważać
3.
mieć na myśli
mniemać
myśleć
rozumować
sądzić
uważać
klasyfikować (pojęcie podrzędne)
segregować (pojęcie podrzędne)
szufladkować (pot.) (pojęcie podrzędne)
głowić się (pojęcie podrzędne)
kombinować (pot.) (pojęcie podrzędne)
łamać sobie głowę (pojęcie podrzędne)
namyślać się nad czymś (pojęcie podrzędne)
zastanawiać się (pojęcie podrzędne)
buntować się (pojęcie podrzędne)
frondować (książk.) (pojęcie podrzędne)
kontestować (pojęcie podrzędne)
oponować (pojęcie podrzędne)
protestować (pojęcie podrzędne)
przeciwstawiać się (pojęcie podrzędne)
sprzeciwiać się (pojęcie podrzędne)
błądzić (pojęcie podrzędne)
być w błędzie (pojęcie podrzędne)
mylić się (pojęcie podrzędne)
robić błędy (pojęcie podrzędne)
dumać (pojęcie podrzędne)
kontemplować (pojęcie podrzędne)
medytować (pojęcie podrzędne)
rozważać (pojęcie podrzędne)
rozumować (pojęcie podrzędne)
uzasadniać (pojęcie podrzędne)
wnioskować (pojęcie podrzędne)
imaginować sobie (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
wyobrażać sobie (pojęcie podrzędne)
czuć (pojęcie podrzędne)
dociekać (pojęcie podrzędne)
domyślać się (pojęcie podrzędne)
gdybać (pojęcie podrzędne)
głowić się (pojęcie podrzędne)
przeczuwać (pojęcie podrzędne)
przewidywać (pojęcie podrzędne)
przypuszczać (pojęcie podrzędne)
snuć domysły (pojęcie podrzędne)
spekulować (pojęcie podrzędne)
strzelać (pot.) (pojęcie podrzędne)
zachodzić w głowę (pojęcie podrzędne)
zgadywać (pojęcie podrzędne)
badać (pojęcie podrzędne)
deliberować (pojęcie podrzędne)
dywagować (pojęcie podrzędne)
przemyśliwać (książk.) (pojęcie podrzędne)
roztrząsać (pojęcie podrzędne)
rozważać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... pedały na priva a nie jesteś zboczkiem??dyć jo ino rozmyśla za dużoi ni mom co godoćhihi a ty...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia rozmyślać zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 60 wyrazów bliskoznacznych.