rój

1.
chmara
2.
chmara
ciżba
czereda
ćma (przestarz.)
gawiedź (przestarz.)
hurma
pospólstwo (obraźl.)
rzesza
tłum
zbiegowisko
banda (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
dzicz (pot.) (pojęcie podrzędne)
hałastra (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
hołota (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
horda (pojęcie podrzędne)
motłoch (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałałajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tałatajstwo (obraźl.) (pojęcie podrzędne)
tłuszcza (pojęcie podrzędne)
wataha (pojęcie podrzędne)
zgraja (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... inne formy życia we wszechświecie? Oczywiście, aż się od nich roi. Bardzo dużo jest form wręcz podobnych do ludzkich. Życie wciąż...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia rój zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 22 wyrazów bliskoznacznych.