robota

1.
dzieło
praca
utwór
praca pisemna (pojęcie podrzędne)
praca naukowa (pojęcie podrzędne)
przyczynek (pojęcie podrzędne)
elaborat (pojęcie podrzędne)
elukubracja (oficj.) (pojęcie podrzędne)
2.
fach (pot.)
praca
profesja
robota (pot.)
rzemiosło (przestarz.)
zajęcie
zawód
chałtura (pot.) (pojęcie podrzędne)
fucha (pot.) (pojęcie podrzędne)
specjalność (pojęcie podrzędne)
zawód wyuczony (pojęcie podrzędne)
dziennikarstwo (pojęcie podrzędne)
żurnalistyka (pojęcie podrzędne)
ciężka praca (pojęcie podrzędne)
harówa (pot.) (pojęcie podrzędne)
harówka (pot.) (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... potrafił znaleźć sobie miejsce i na nartach, i w architektonicznej robocie... W kilkanaście dni później rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie. Ich otwarcie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia robota zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 24 wyrazów bliskoznacznych.