radiosłuchacz

1.
słuchacz
adresat (pojęcie nadrzędne)
odbiorca (książk.) (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... pora roku skończyłem.MISTRZ CEREMONII:Kapitalny brak piątej klepki. Kochani radiosłuchacze, oczywiście, żejeżeli teraz kto ma życzenie iść na nocną...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia radiosłuchacz zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.