radioaktywność

1.
promieniotwórczość

Przykład użycia:

1. ... dawce śmiertelnej przed ośmiu laty, znikłaby bez śladu. Tutejszy poziom radioaktywności jest niższy od ziemskiego. Ci ludzie nie zetknęli się z...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia radioaktywność zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.