radiesteta

1.
różdżkarz
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... arkadowego, tuż koło wejścia na schody Senatorskie. Ich wiarę potwierdzają radiesteci, którzy ustalili nawet przebieg cieków wodnych pod wzgórzem. Skonstatowali, iż...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia radiesteta zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.