radialny

1.
promieniowy

Przykład użycia:

1. ... na każdej powierzchni S3 otaczającej początek układu współrzędnych, gdy składowa radialna prądu będzie wszędzie znikać. Daje to Jednym z rozwiązań tego...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia radialny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.