racjonalny

1.
rozumowy

Przykład użycia:

1. ... Bergson ma rację, to postawa kobiet jako grupy jest bardziej racjonalna. Mężczyzna może być nawet bardziej racjonalny jako jednostka, ale gdy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia racjonalny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.