racjonalizacja

1.
racjonalizacja
poprawa (pojęcie nadrzędne)
poprawienie (pojęcie nadrzędne)
postęp (pojęcie nadrzędne)
udoskonalenie (pojęcie nadrzędne)
ulepszenie (pojęcie nadrzędne)
usprawnienie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... psychologowie, duchowni itd.Innym bardzo często stosowanym mechanizmem jest tzw. racjonalizacja. Może spotykasz się z takimi odpowiedziami na pytania:- Dlaczego "wynosisz...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia racjonalizacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.