racja stanu

1.
budowanie potęgi państwa
nadrzędność interesu państwa
prymat interesów państwa
wzgląd na dobro państwa (książk.)

Przykład użycia:

1. ... Klubu Sojuszu Mariusz Łapiński, a także dwóch posłów Koła Polska Racja Stanu (Zbigniew Witaszek i Jerzy Pękała). Poza klubem znaleźli się dotychczasowi...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia racja stanu zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.