rabować

1.
grabić
kraść
łupić
okradać
plądrować
podkradać
przywłaszczać (euf.)
plagiatować (pojęcie podrzędne)
przepisywać żywcem (pot.) (pojęcie podrzędne)
rozkradać (pojęcie podrzędne)
szabrować (pojęcie podrzędne)
odbierać (pojęcie nadrzędne)
odejmować (pojęcie nadrzędne)
pozbawiać (pojęcie nadrzędne)
zabierać (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... którego pensjonariusze po wyjściu na wolność, wykorzystując zaistniałą sytuację, zaczęli rabować, palić, a nawet mordować. Dopiero zmasowana akcja policji i żandarmerii...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia rabować zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.