pytanie

1.
badanie
dochodzenie
eksperymentowanie
ewaluowanie
sondowanie
sprawdzanie
testowanie
2.
kwestia
wątpliwość
zapytanie

Przykład użycia:

1. ... razem ze Swamim i przygodnymi ciekawskimi. Przy każdym zdjęciu przewodnik pyta, gdzie zostało zrobione, i potakuje głową z aprobatą. Potem wychodzą...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pytanie zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 10 wyrazów bliskoznacznych.