przetwarzać

1.
fabrykować
produkować
robić
sporządzać
wytwarzać

Przykład użycia:

1. ... komputer jest włączony, ale nieużywany, automatycznie włącza się program i przetwarza przesłane przez sieć dane. Pozwala to osiągnąć moc obliczeniową większą...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia przetwarzać zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.