przeto

1.
dlatego
ergo
przeto (książk.)
skutkiem tego
stąd
tedy (książk.)
toteż
tym samym
w następstwie tego
w takim razie
w związku z tym
więc
wobec tego
wskutek tego
z tej przyczyny
zatem

Przykład użycia:

1. ... biegłych w sztuce budownictwa: kamieniarzy, rzeźbiarzy i złotników.Zwrócił się przeto do zaprzyjaźnionego króla Tyru Hirama, o pomoc w tej sprawie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia przeto zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.