propaganda

1.
agitacja
indoktrynacja
pranie mózgu

Przykład użycia:

1. ... myślał w sposób z gruntu samodzielny, odporny na ciśnienie wszelkich propagand, kierując się tym, co widział, słyszał i czytał. Spojrzenie miał...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia propaganda zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.