produkować

1.
fabrykować
przetwarzać
robić
sporządzać
wytwarzać
2.
przygotowywać
sporządzać
tworzyć
wyrabiać
malować (pojęcie podrzędne)
pisać (pojęcie podrzędne)
tworzyć dzieło (pojęcie podrzędne)
rytować (pojęcie podrzędne)
rzeźbić (pojęcie podrzędne)
wycinać (pojęcie podrzędne)
urządzać (pojęcie podrzędne)
wyczyniać (pojęcie podrzędne)
wyprawiać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... otaczającym człowieka środowisku naturalnym. Z powodu zanieczyszczenia przyrody rośliny zaczęły produkować substancje zapachowe gorszej jakości i w mniejszych ilościach niż jeszcze...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia produkować zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 18 wyrazów bliskoznacznych.