praca

1.
dzieło
robota
utwór
praca pisemna (pojęcie podrzędne)
praca naukowa (pojęcie podrzędne)
przyczynek (pojęcie podrzędne)
elaborat (pojęcie podrzędne)
elukubracja (oficj.) (pojęcie podrzędne)
2.
fabrykacja (książk.)
produkcja
wyrób
wytwórczość
rolnictwo (pojęcie podrzędne)
produkcja przemysłowa (pojęcie podrzędne)
przemysł (pojęcie podrzędne)
usługa (pojęcie podrzędne)
drobna wytwórczość (pojęcie podrzędne)
3.
fach (pot.)
profesja
robota (pot.)
rzemiosło (przestarz.)
zajęcie
zawód
chałtura (pot.) (pojęcie podrzędne)
fucha (pot.) (pojęcie podrzędne)
specjalność (pojęcie podrzędne)
zawód wyuczony (pojęcie podrzędne)
dziennikarstwo (pojęcie podrzędne)
żurnalistyka (pojęcie podrzędne)
ciężka praca (pojęcie podrzędne)
harówa (pot.) (pojęcie podrzędne)
harówka (pot.) (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Narodowej w Białymstoku. Jego dorobek naukowy zamknął się liczbą 58 prac publikowanych w kraju i za granicą, najpoważniejsze dotyczyły jednak woj...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia praca zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 32 wyrazów bliskoznacznych.