porozumiewać się

1.
komunikować się
prowadzić dialog (pojęcie podrzędne)
prowadzić rozmowę (pojęcie podrzędne)
rozmawiać (pojęcie podrzędne)
gawędzić (pojęcie podrzędne)
gwarzyć (pojęcie podrzędne)
plotkować (pojęcie podrzędne)
korespondować (pojęcie podrzędne)
pisać listy (pojęcie podrzędne)
porozumiewać się listownie (pojęcie podrzędne)
prowadzić korespondencję (pojęcie podrzędne)
wymieniać listy (pojęcie podrzędne)
mówić (pojęcie podrzędne)
powiadać (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
głosić (pojęcie podrzędne)
informować (pojęcie podrzędne)
komunikować (pojęcie podrzędne)
ogłaszać (pojęcie podrzędne)
oznajmiać (pojęcie podrzędne)
powiadamiać (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... tam jest, nigdzie na dłużej się nie zatrzyma i łatwo porozumiewa się z ludźmi". To chyba trafna ocena. Wiatr w Wiedniu zaprzyjaźnił...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia porozumiewać się zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 20 wyrazów bliskoznacznych.