poniewierka

1.
rajza (pot.)
tułaczka
włóczęga

Przykład użycia:

1. ... najsurowszych, najbardziej niegościnnych gór, w ciągłych wojnach, w biedzie i poniewierce. Tocząc wieczną walkę o przetrwanie, nauczyli się wysoko cenić swoje...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia poniewierka zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.