pomiar

1.
badanie
doświadczenie
eksperyment
próba
sprawdzian
test
zbadanie
2.
miara
rozmiar
wymiar
3.
mierzenie
wymiar

Przykład użycia:

1. ... osiągnięciu pewnego wieku powracają do bardziej tradycyjnych ról?Jacek MoskalewiczPOMIAR I UWARUNKOWANIA SPOŻYCIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCEdyskusja po wystąpieniu...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pomiar zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 12 wyrazów bliskoznacznych.