pogląd na świat

1.
paradygmat (specjalist.)
punkt widzenia
światopogląd
zespół przekonań
credo (pojęcie podrzędne)
kult (pojęcie podrzędne)
opium dla ludu (książk.) (pojęcie podrzędne)
religia (pojęcie podrzędne)
teizm (pojęcie podrzędne)
wiara (pojęcie podrzędne)
wierzenia (pojęcie podrzędne)
idea (pojęcie podrzędne)
koncepcja (pojęcie podrzędne)
myśl (pojęcie podrzędne)
doktryna (pojęcie podrzędne)
ideologia (pojęcie podrzędne)
ateizm (pojęcie podrzędne)
ateuszostwo (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
bezbożnictwo (pojęcie podrzędne)
bezbożność (pojęcie podrzędne)
bezwyznaniowość (pojęcie podrzędne)
obiekt umysłowy (pojęcie nadrzędne)
treść (pojęcie nadrzędne)
treść poznawcza (pojęcie nadrzędne)
zawartość (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... niekoniecznie sławy czy dewianta, ale zwykłego obywatela, który ma swój pogląd na świat, obserwacje z miejsca, w którym żyje (nie musi to być...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pogląd na świat zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 25 wyrazów bliskoznacznych.