poczynania

1.
działanie
obsługiwanie
operacja
starania

Przykład użycia:

1. ... drogi, nie ma śladu żadnego osiedla ludzkiego. Wieczór idzie, Królik poczyna się bać.Zbiegowie z AmerykiNA STOKU domek na kurzych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia poczynania zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.