pobierać

1.
brać
chwytać (pojęcie podrzędne)
łapać (pojęcie podrzędne)
łowić (pojęcie podrzędne)
odbierać (pojęcie podrzędne)
odejmować (pojęcie podrzędne)
pozbawiać (pojęcie podrzędne)
zabierać (pojęcie podrzędne)
2.
nakładać
obciążać
skasować
wystawić rachunek

Przykład użycia:

1. ... Art. 138. Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pobierać zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 12 wyrazów bliskoznacznych.