plus minus

1.
blisko
coś koło tego (pot.)
mniej więcej
o tyle o ile (pot.)
około
rzędu
w przybliżeniu
z grubsza

Przykład użycia:

1. ... po północnej półkuli, na wschód od południka Greenwich (dwudziesty trzeci plus - minus południk), przez kraj polski, środkiem polnej drogi, tym wybrzuszeniem, co...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia plus minus zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 8 wyrazów bliskoznacznych.