pizda

1.
brzoskwinka (pot.)
cipa (wulg.)
dziupla (żart.)
dziura (wulg.)
kuciapka
łono (poet.)
muszelka (pot.)
myszka (pot.)
picza (przestarz.)
pipa (pot.)
pipka (pot.)
pizda (wulg.)
szparka (pot.)
pochwa (pojęcie nadrzędne)
wagina (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... tyłu gazetkę. He.., Iwona z Białegostoku, 19 lat.., a to pizda z niej dopiero.M.Jak jest zbudowany samochód - to trzeba...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pizda zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.