pipka

1.
brzoskwinka (pot.)
cipa (wulg.)
dziupla (żart.)
dziura (wulg.)
kuciapka
łono (poet.)
muszelka (pot.)
myszka (pot.)
picza (przestarz.)
pipa (pot.)
pipka (pot.)
pizda (wulg.)
szparka (pot.)
pochwa (pojęcie nadrzędne)
wagina (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
ptaszek (antonim)

Przykład użycia:

1. ... towaru. Lepszej pieczonej gęsiny oraz takich dań nabożnych, jak gęsi pipek czy też czulent (...) nigdzie nawet w przedwojennej Warszawie dostać nie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pipka zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.