pipa

1.
brzoskwinka (pot.)
cipa (wulg.)
dziupla (żart.)
dziura (wulg.)
kuciapka
łono (poet.)
muszelka (pot.)
myszka (pot.)
picza (przestarz.)
pipa (pot.)
pipka (pot.)
pizda (wulg.)
szparka (pot.)
pochwa (pojęcie nadrzędne)
wagina (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... nazwę firmy i konkretne zarzuty, jakie jej stawiasz. Pamiętaj, że PIP to instytucja, która karze pracodawców, a nie dochodzi praw pojedynczych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pipa zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.