picza

1.
brzoskwinka (pot.)
cipa (wulg.)
dziupla (żart.)
dziura (wulg.)
kuciapka
łono (poet.)
muszelka (pot.)
myszka (pot.)
picza (przestarz.)
pipa (pot.)
pipka (pot.)
pizda (wulg.)
szparka (pot.)
pochwa (pojęcie nadrzędne)
wagina (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... wtedy pieprzył głodne kawałki...ANTEK Co sie tyczy... karawana czy piczy?STASIEK macha lekceważąco ręką Nieee... Trzeba, żebyś mi przechował... przez...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia picza zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.