pakt

1.
układ

Przykład użycia:

1. ... pierwszy plan militarny aspekt gradacji społecznej wolnych współplemieńców. Ani w Pakcie Alemanów, ani w prawach Burgundów nie odnajdziemy tego tropu. Zbieżność...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pakt zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.