pakamera

1.
magazyn
skład
składnica
hurtownia (pojęcie podrzędne)
arsenał (pojęcie podrzędne)
cekauz (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
zbrojownia (pojęcie podrzędne)
repozytorium (pojęcie podrzędne)
miejsce przechowywania (pojęcie podrzędne)
przechowalnia (pojęcie podrzędne)
magazyn zboża (pojęcie podrzędne)
spichlerz (pojęcie podrzędne)
spichrz (pojęcie podrzędne)
muzeum (pojęcie podrzędne)
składzik (pojęcie podrzędne)
budowla (pojęcie nadrzędne)
budynek (pojęcie nadrzędne)
2.
składzik
magazyn (pojęcie nadrzędne)
skład (pojęcie nadrzędne)
składnica (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... one mają fantazję? Pomoczą, gruszkę sobie tu otwarta była ta pakamera na dole tu, tam, tu pootwierane ...A to wiesz... Ja...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pakamera zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 21 wyrazów bliskoznacznych.