paginacja

1.
numeracja stron

Przykład użycia:

1. ... za okres 18-28.IX.1947 r.) na stronie 1 (paginacja archiwum s. 163) niejako zamykający sprawę skarbów w Słobitach podawał...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia paginacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.