pagina

1.
pagina (książk.)
strona
stronica
karta (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... odbiór informacji, opis programu, organizacja nauki, ośrodek obliczeniowy, sprzężenie zwrotne, pagina, Polska Norma, potok informacji, pracownik informacji, prakseologia, proces poznawczy, przepływ...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pagina zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.