pager

1.
beeper
biper (pot.)
aparat (pojęcie nadrzędne)
instrument (pojęcie nadrzędne)
narzędzie (pojęcie nadrzędne)
przyrząd (pojęcie nadrzędne)
sprzęt (pojęcie nadrzędne)
urządzenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... konsekwencja, konsekwencja, konsekwencja. godzina 10.35Szuwara łapie się na pager. Kto oprócz niego nosi jeszcze pagery? Chyba tylko lekarze w...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pager zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 8 wyrazów bliskoznacznych.