padać

1.
padać
kropić (pojęcie podrzędne)
mżyć (pojęcie podrzędne)
siąpić (pot.) (pojęcie podrzędne)
prószyć (pojęcie podrzędne)
sypać (pojęcie podrzędne)
zacinać (pojęcie podrzędne)
lać (pot.) (pojęcie podrzędne)
padać obficie (pojęcie podrzędne)
2.
spadać
upadać

Przykład użycia:

1. ... więc: ((...)) Przyjmijmy teraz, że strumień cząstek ((...)) o energii 20 MeV pada na absorbent polietylenowy o grubości ((...)), miałyby jeszcze w polietylenie zasięg...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia padać zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 11 wyrazów bliskoznacznych.