paczyć się

1.
przybierać fałszywy kierunek

Przykład użycia:

1. ... dotknięci tym samym złem systemu, czy nasze piękne wzorce nie paczą się w nim, czy nie ulegają erozji stare wartości i symbole...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia paczyć się zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.