packa

1.
łapka
aparat (pojęcie nadrzędne)
instrument (pojęcie nadrzędne)
narzędzie (pojęcie nadrzędne)
przyrząd (pojęcie nadrzędne)
sprzęt (pojęcie nadrzędne)
urządzenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... z Małgorzatą Sadłowską-Suprun, "Kurier Poranny", 28 I)Gen. Bogusław Pacekkomendant główny Żandarmerii Wojskowej, o agenturze:"...Prawie cały naród oficjalnie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia packa zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.