pacjent

1.
chory
chory na gruźlicę (pojęcie podrzędne)
gruźlik (pojęcie podrzędne)
cukrzyk (pojęcie podrzędne)
diabetyk (pojęcie podrzędne)
biorca (pojęcie podrzędne)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... 29 do 53 lat) przeszczepiono komórki wysp trzustkowych. Po zabiegu pacjenci przestali wstrzykiwać sobie insulinę, a poziom cukru w ich krwi...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia pacjent zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 8 wyrazów bliskoznacznych.